Usługa polegająca na okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i kwaterach internatowych

Numer sprawy: 10/WT/2020

Data składania: 18/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-10-WT.2020-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/02-OPIS-NIERUCHOMOŚCI-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/03-FORMULARZ-OFERTY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/04-HARMONOGRAM.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/05-TABELA-KONTROLI-INST.GAZOW_.-I-PRZEW.KOMIN_.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/06-WZOR-UMOWY-PRZEGLAD-INST.-GAZ.-I-PRZEWODÓW-KOMIN.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/07-UMOWA-powierzenia-—-wzór.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zestawienie-ofert-10_WT_2020-1-1.pdf