Remont lokali mieszkalnych

Numer sprawy: 8/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 24/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/WYNIK-POSTĘPOWANIA-8-20-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/WYNIK-POSTĘPOWANIA-8-20-cz.-II.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/ogłoszenie-o-zamówieniu-8-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/02-zał_1A-oferta-cz_I.doc.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/04-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/05-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/06-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/07-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/09-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/10-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/11-zał_8-przedmiar-robót-Dominikańska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/12-zał_9-STWiORB-Dominikańska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/13-zał_10-rzut-lokalu-Dominikańska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/14-zał_11-przedmiar-robót-Podchorążych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/15-zał_12-STWiORB-Podchorążych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/16-zał_13-rzut-lokalu-Podchorążych.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zestawienie-ofert-8-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zestawienie-ofert-8-20-cz_II.pdf