Montaż wiaty śmietnikowej wraz z ułożeniem kostki przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie

Numer sprawy: 9/WT/2020

Data składania: 16/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/01_Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/02_Formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/03_Przedmiar.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/04_Specyfikacja-techniczna-wiaty.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/05_Schemat-wiaty-śmietnikowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/06_Wzór-umowy.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Informacja-na-temat-złożonych-ofert-.pdf