Montaż wiaty śmietnikowej wraz z ułożeniem kostki przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie

Numer sprawy: 8/WT/2020

Data składania: 01/09/2020

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/01_Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/02_Formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/03_Wzór-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/04_Przedmiar-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/05_schemat-wiaty-śmietnikowej.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Informacja-na-temat-złożonych-ofert.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/INF.-O-UNIEWAŻNIENIU-8WT2020.pdf