Usługa polegająca na okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych

Numer sprawy: 6/WT/2020

Data składania: 19/08/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-6_WT_2020.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-6-WT.2020-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/02-opis-nieruchomości-—-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/03-Formularz-oferty-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/04-Wzór-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/05-WZÓR-UMOWY.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zestawienie-ofert-6_WT_2020-.pdf