Montaż wiaty śmietnikowej wraz z ułożeniem kostki przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie

Numer sprawy: 5/WT/2020

Data składania: 30/07/2020

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/01_Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/02_oferta.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/03_Wzór-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/04_Przedmiar.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/05_schemat-wiaty-śmietnikowej-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Informacja-na-temat-złożonych-ofert.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/INF.O-UNIEWAŻ.POSTĘPOWANIA-5-WT.-.pdf