Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy

Numer sprawy: 7/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 10/07/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/WYNIK-POSTĘPOWANIA-7-20-cz.-I-IV.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/ogłoszenie-o-udzielenie-zamówienia-7-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/02-zał_1A-oferta-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/04-zał_1C-oferta-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/05-zał_1D-oferta-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/06-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/07-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/08-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/09-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/10-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/11-zał_7-wzór-umowy-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/12-zał_8-cz.-I-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/13-zał_9-cz.-II-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/14-zał_10-cz.-III-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/15-zał_11-cz.-IV-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/16-zał_12-zakres-czynnosci-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/17-zał_13-dziennik-uszkodzeń-i-napraw.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/18-zał_14-dziennik-odczytów-urządzeń-pomiarowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/19-zał_15-protokół-przystąpienia-do-wykonywania-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/20-zał_16-protokół-odbioru.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zestawienie-ofert-3-20-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zestawienie-ofert-3-20-cz_II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zestawienie-ofert-3-20-cz_III-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zestawienie-ofert-3-20-cz_IV-1.pdf