Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy ul. Dembego 7, 9 i Zaruby 10, 12 w Warszawie

Numer sprawy: 6/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 02/06/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-6-20.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/ogłoszenie-o-zamówieniu-6-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/06-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/07-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/08-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/09-zał.-do-umowy-projekt-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/10-zał_8-przedmiar-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/11-zał_9-STWiORB.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wyjaśnienia-22.05.20-r.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wyjaśnienia-26.05.20-r.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-6-20-1.pdf