Sprzątanie budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych na terenie m. st. Warszawy

Numer sprawy: 5/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 26/05/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-5-20-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-5-20-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-5-20-cz.-III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-5-20-cz.-IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-5-20-cz.-V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/WYNIK-POSTĘPOWANIA-5-20-cz.-VI.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/ogłoszenie-o-zamówieniu-5-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/02-zał_1A-oferta-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/04-zał_1C-oferta-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/05-zał_1D-oferta-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/06-zał_1E-oferta-cz_V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/07-zał_1F-oferta-cz_VI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/08-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/09-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/10-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/11-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/12-zał_6-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/13-zał_7-zakres-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/14-zał_8-zakres-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/15-zał_9-zakres-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/16-zał_10-zakres-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/17-zał_11-zakres-cz_V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/18-zał_12-zakres-cz_VI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/19-zał_13-szkice-sytuacyjne-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/20-zał_14-szkice-sytuacyjne-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/21-zał_15-szkice-sytuacyjne-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/22-zał_16-szkice-sytuacyjne-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/23-zał_17-szkice-sytuacyjne-cz_V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/24-zał_18-szkice-sytuacyjne-cz_VI.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-5-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-5-20-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-5-20-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-5-20-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-5-20-cz_V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-5-20-cz_VI.pdf