Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy

Numer sprawy: 5/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 11/12/2023