Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy I

Numer sprawy: 6/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 04/11/2019