Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 2/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy od 1.07.2019 r. do 31.03.2022 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 14.435,28 pln. Termin składania ofert: 21.05.2019 r. do godz. 10.00.
Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 1-Ogłoszenie.