Czyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych

Numer sprawy: 13/Zzp/22

Data składania: 06/09/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/informacja-o-wyniku-postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/01-zapytanie-ofertowe-000-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/02-zal_-1-wykaz-lokali.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/03-zal_-2-wykaz-lokali.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/04-wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/05-formularz-ofertowy.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zestawienie-ofert-3.pdf