Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie

Numer sprawy: 14/Zzp/22

Data składania: 05/10/2022

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/01-zapytanie-ofertowe-000.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/03-wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/02-formularz-ofertowy-1.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Zestawienie-ofert.pdf