Dostawa subskrypcji pakietu Microsoft 365 Business Standard oraz dostawa Exchange Online Kiosk.

Numer sprawy: 4/ADM/2024

Data składania: 24/05/2024

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/1.-Zapytanie-ofertowe-nr-4.ADM_.2024.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/3.-Ad-231-3-358.2024-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/2.-KLAUZULA-INFORMACYJNA-dot.-przepr.-postepowania.pdf