usługa w zakresie bieżącej, całodobowej obsługi konserwacyjnej dźwigów osobowych

Numer sprawy: 4/WT/2024

Data składania: 05/06/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/info.-o-wyborze-oferty-4.WT_.2024.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/02-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/03-WZOR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/04-zalacznik-nr-1-do-umowy-DTR-wind-ul.-Lubelska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/05-zalacznik-nr-2-do-umowy-DTR-wciagarka-ul.-Lubelska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/06-zalacznik-nr-3-do-umowy-DTR-winda-ul.-Chelmska-8a.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/07-zalacznik-nr-4-do-umowy-DTR-platforma-pochyla.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/08-zalacznik-nr-5-do-umowy-wykaz-materialow.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/09-zalacznik-nr-6-do-umowy-protokol-odbioru.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zestawienie-ofert-4.WT_.2024.pdf