Roboty budowlane polegające na remoncie węzła cieplnego w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie.

Numer sprawy: 5/WT/2024

Data składania: 11/06/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/info.o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/02-formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/03-Specyfikacja-STWiO-wezla-Promenada-1_3-—.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/04-WZOR-UMOWY-remont-wezla.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/05__przedmiar.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zestawienie-ofert-ZZM.5.WT_.2024.pdf