Drobne roboty remontowe – nieruchomości zarządzane przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie

Numer sprawy: 11/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 04/07/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/UNIEWAŻNIENIE.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/ogłoszenie-o-zamówieniu-11-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/01-SIWZ-3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/06-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/07-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/08-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/09-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/10-zał_8-przedmiar-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/11-zał_9-STWiORB.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/UNIEWAŻNIENIE.pdf