Usługa polegająca na okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowanych

Numer sprawy: 6/WT/2019

Data składania: 24/06/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/01-zapytanie-ofertowe-4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/02-charakterystyka-nieruchomości-Dembego-79-i-Zaruby-1012-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/03-charakterystyka-nieruchomości-Podchorążych-43-i-47.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/04-charakterystyka-nieruchomości-ul.-Promenada.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/05-charakterystyka-nieruchomości-ul.-Lubelska-2020A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/06-charakterystyka-nieruchomości-ul.-Chełmska-8A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/07-charakterystyka-nieruchomości-ul.-Zaruby-131517.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/08-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/09-WZÓR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/10-UMOWA-powierzenia-WZOR.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/Zestawienie-ofert-6-WT_2019.pdf