Remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Adamskiego 3B w Katowicach

Numer sprawy: 7/WT/2019

Data składania: 28/06/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-1.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/01-Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/02-Adamskiego-3b-lok-14-10.06.2019przedmiar.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/03-STWiORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/04-RZUT-IV-PIĘTRA.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/05-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/06-WZÓR-UMOWY.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/Zestawienie-ofert-7-WT_2019.pdf