Informacja roczna

W roku 2015 do ZZM MSW nie wpłynęły żadne petycje.