Informacja roczna

W roku 2016 do ZZM MSWiA nie wpłynęły żadne petycje.