Informacja roczna

W roku 2018 do ZZM MSWiA nie wpłynęły żadne petycje.