Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, polegających na „Przebudowie kotłowni gazowych na 2-funkcyjne węzły cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dembego 9, ul. Dembego 7, ul. Zaruby 10 i ul. Zaruby 12 w Warszawie” w związku z ich przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Numer sprawy: 7/WT/2023

Data składania: 31/05/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/Informacja-o-wyborze-oferty-7.WT_.2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/ZAPYTANIE-OFERTOWE-insp.nadz_.inwest.-strona-internetowa.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/1.-FORMULARZ-OFERTY-Z-WYKAZEM-USLUG-I-OSOB.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/2.-WZOR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/3.-Dokumentacja-Dembego-7.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/4.-Dokumentacja-Dembego-9.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/5.-Dokumentacja-Zaruby-10.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/6.-Dokumentacja-Zaruby-12.zip

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/Zestawienie-ofert-7_WT_2023-—-2.pdf