usługa w zakresie konserwacji lokalnych kotłowni usytuowanych w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul. Zaruby 13,15,17

Numer sprawy: 8/WT/2023

Data składania: 27/06/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/01-zapytanie-ofertowe-na-strone-internetowa-ZZM-podpisane-przez-Dyrektora-ZZM-i-zarejestrowane.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/02-Zalacznik-nr-2A-DO-UMOWY-zakres-czynnosci-konserwacyjnych-w-kotlowniach.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/03-Zalacznik-nr-A-DO-UMOWY-Charakterystyka-nieruchomosci-KABATY-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/03-Zalacznik-nr-A-DO-UMOWY-Charakterystyka-nieruchomosci-KABATY-II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/04-Zalacznik-nr-3-DO-UMOWY-Dziennik-uszkodzen-i-napraw.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/05-Zalacznik-nr-4-DO-UMOWY-Protokol-odbioru-czynnosci-konserwacyjnych.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/06-Zalacznik-nr-5-Wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/07-Zalacznik-nr-6-Formularz-ofertowy.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zestawienie-ofert-8_WT_2023-—.pdf