Obsługa konserwacyjna dźwigów osobowych – Lubelska 20/20a

Numer sprawy: 3/WT/2020

Data składania: 30/04/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-3WT2020.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/02-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/03-wzór-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/04-DTR-urządzen-dźwigowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/05-DTR-wciągarki.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/06-wykaz-materiałów.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/07-wzór-protokółu-odbioru-czynności-konserwacyjnych.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-1-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zestawienie-ofert-3_WT_2020-2.pdf