Obsługa konserwacyjna dźwigu osobowego i platformy dla osób niepełnosprawnych

Numer sprawy: 4/WT/2020

Data składania: 13/05/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/02-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/03-WZÓR-UMOWY-konserwacja-dźwigu-osob.-Chełmska-i-platformy-dla-osób-niepł-ul.-Zaruby-15.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/04-załącznik-nr-1-DTR-winda-ul.-Chełmska-8a-28.04.2020.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/05-załącznik-nr-2-DTR-platforma-dla-niepełnosprawnych-Zaruby-28.04.2020.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/06-załącznik-nr-3-materiały-w-ryczałcie-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/07-załącznik-nr-4-protokół-odbioru-1-1.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zestawienie-ofert-4_WT_2020-2.pdf