Obsługa recepcyjna ZZM MSWiA

Numer sprawy: 5/Zzp/22

Data składania: 21/03/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/informacja-o-wyniku-postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/01-Zapytanie-ofertowe-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/02-zal_-1-do-zapytania-ofertowego-zakres-obslugi-recepcji-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/03-zal_-2-do-zapytania-ofertowego-zakres-obslugi-pomieszczen-biurowych-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/04-Formularz-ofertowy-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/05-umowa-wzor-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zestawienie-ofert.pdf