Usługa polegająca na okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych.

Numer sprawy: 4/WT/2022

Data składania: 21/03/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/02-opis-nieruchomosci-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/03-Formularz-oferty-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/04-harmonogram-3-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/05-Wzor-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/06-protokol-z-kontroli-okresowej-przewodow-kominowych-i-instalacji-gazowej-pf-1.xls https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/07-UMOWA-PRZEGLADY-ROCZNE-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/08-UMOWA-powierzenia-—-wzor-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/01-zapytanie-ofertowe-2.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zestawienie-ofert-4_WT_2022.pdf