Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 9/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Promenada 1/3
w Warszawie. Okres najmu 5 lat. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2,00-725 Warszawa. Wadium: 11.183,52 pln. Termin składania ofert: 17.03.2022 roku do godz.10:00.Tel.: 22 433 19 32, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogloszenie P 1_3

2. Ogl. o rozstrz. konkursu P 1_3