Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 8/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 14.259,24 pln. Termin składania ofert: 17.03.2022 r. do godz. 10.00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogloszenie L 20_20A grunt

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L 20_20A grunt