Obsługa recepcyjno – administracyjna budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie

Numer sprawy: 12/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 03/12/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA-12-20-1.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/ogłoszenie-o-zamówieniu-12-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/01-SIWZ-4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/02-zał_1-oferta-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-zał_5-wykaz-usług-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/07-zał_6-umowa-recepcja.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/08-zał_7-zakres-obsługi-recepcji.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/09-zał_8-zakres-dozoru-pomieszczeń-biurowych.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zestawienie-ofert-12-20.pdf