Remont lokali mieszkalnych

Numer sprawy: 13/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 18/12/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/UNIEWAŻNIENIE-13-20-cz_I-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/WYNIK-POSTĘPOWANIA-13-20-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/WYNIK-POSTĘPOWANIA-13-20-cz_IV-VII.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/ogłoszenie-o-zamówieniu-13-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/02-zał_1A-oferta-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/04-zał_1C-oferta-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/05-zał_1D-oferta-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/06-zał_1E-oferta-cz_V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/07-zał_1F-oferta-cz_VI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/08-zał_1G-oferta-cz_VII.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/09-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/10-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/11-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/12-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/13-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/14-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/15-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/16-zał_8-przedmiar-Adamskiego3A-m_11.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/17-zał_9-STWiORB-Adamskiego3A-m_11.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/18-zał_10-rzut-Adamskiego3A-m_11.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/19-zał_11-przedmiar-Linin-33-m_30.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/20-zał_12-STWiORB-Linin-33-m_30.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/21-zał_13-rzut-Linin-33-m_30.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/22-zał_14-przedmiar-Zaruby-10-m_9.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/23-zał_15-STWiORB-Zaruby-10-m_9.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/24-zał_16-rzut-Zaruby-10-m_9.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/25-zał_17-przedmiar-Zaruby-13-m_25.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/26-zał_18-STWiORB-Zaruby-13-m_25.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/27-zał_19-rzut-Zaruby-13-m_25.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/28-zał_20-przedmiar-Zaruby-15-m_10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/29-zał_21-STWiORB-Zaruby-15-m_10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/30-zał_22-rzut-Zaruby-15-m_10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/31-zał_23-przedmiar-Zaruby-15-m_18.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/32-zał_24-STWiORB-Zaruby-15-m_18.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/33-zał_25-rzut-Zaruby-15-m_18.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/34-zał_26-przedmiar-Zaruby-15-m_42.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/35-zał_27-STWiORB-Zaruby-15-m_42.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/36-zał_28-rzut-Zaruby-15-m_42.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/przedmiary.7z

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/UNIEWAŻNIENIE-13-20-cz_I-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zestawienie-ofert-13-20-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zestawienie-ofert-13-20-cz_IV.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zestawienie-ofert-13-20-cz_V.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zestawienie-ofert-13-20-cz_VI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zestawienie-ofert-13-20-cz_VII.pdf