Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem

Numer sprawy: 22/PN/19 Zamawiający udostępni wersję ATH przedmiarów robót na wniosek Wykonawcy przesłany na adres e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 18/10/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/UNIEWAŻNIENIE-22-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/ogłoszenie-o-zamówieniu-22-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/06-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/07-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/08-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/09-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/10-zał_8-przedmiar-robót-Zaruby-10-m-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/11-zał_9-przedmiar-robót-Zaruby-10-m-30.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/12-zał_10-STWiORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/13-rzut-lokalu-Zaruby-10-m-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/14-rzut-lokalu-Zaruby-10-m-30.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/UNIEWAŻNIENIE-22-19.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zestawienie-ofert-22-19.pdf