Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej

Numer sprawy: 9/WT/2019

Data składania: 15/10/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/INF.O-UNIEWAŻ.POSTĘPOWANIA-9-WT.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/01-ZAPYTANIE.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/02-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/03-WZÓR-UMOWY.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zestawienie-ofert-9_WT_2019.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/INF.O-UNIEWAŻ.POSTĘPOWANIA-9-WT.pdf