Bramy garażowe w budynkach przy ul. Dembego 7, 9 oraz ul. Zaruby 10, 12, 13, 15 i 17 – demontaż, dostawa z montażem I

Numer sprawy: 15/Zzp/19

Data składania: 16/10/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/01-Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/02-zał_1-oferta-2.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/03_Umowa.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/zestawienie-ofert-bramy-Kabaty.pdf