usługa w zakresie konserwacji dźwigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych

Numer sprawy: 10/WT/2019

Data składania: 18/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-10-WT.2019-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/02-Formularz-oferty-I-część-zam.-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/03-Formularz-oferty-—-II-częśc-zam-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/04-WZÓR-UMOWY-KONSERWACJA-DŹWIGÓW-—-I-część-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/05-WZÓR-UMOWY-KONSERWACJA-DŹWIGóU-II-część-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/06-Załacznik-nr-1-do-umowy-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/07-Zalacznik-2-do-umowy-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zestawienie-ofert-10_WT_2019.pdf