Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przed ponownym zasiedleniem przy al.Solidarności 126 w Warszawie

Numer sprawy: 1/WT/2023

Data składania: 17/01/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/02-PRZEDMIAR.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/03-formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/04-STWIORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/05-RZUT.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/06-WZOR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/Aleja-Solidarnosci-126-m.-2-przedmiar.7z https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/01-Zapytanie-ofertowe-6.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zestawienie-ofert.pdf