Remont łazienki w lokalu mieszkalnym nr 304 przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie

Numer sprawy: 2/WT/2023

Data składania: 30/01/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-2_WT_2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/02-PRZEDMIAR-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/03-FORMULARZ-OFERTOWY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/04-STWIORB-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/05-WZOR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/PRZEDMIAR-LAZIENKA-PODCHORAZYCH.7z

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/ZESTAWIENIE-OFERT.pdf