Kompleksowa obsługa zamówień publicznych prowadzonych przez Zamawiającego tj. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne Zamawiającego w pełnym zakresie jak czyniła to wewnętrzna komórka organizacyjna Zamawiającego.

Numer sprawy: 3/WA/2023

Data składania: 30/01/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/05-informacja-o-wyborze-oferty-3_WA_2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/01-03-_WA-zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/02-Zalaczniki-1-4-do-zapytania-ofertowego-nr-3WA2023.docx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/03-zal_5-wzor-umowy.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/04-ZESTAWIENIE-OFERT-30.01.2022.pdf