Sporządzenie świadectw energetycznych budynków i lokali

Numer sprawy: 3/WT/2023

Data składania: 06/03/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/02/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-3.WT_.2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/02/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/02/02-WZOR-UMOWY-SWIADECTWA-CHARAKTERYSTYKI-ENERGETYCZNEJ-ZZM-MSWIAclean-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/02/03-Parametry-techniczne-budynkow-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/02/04-Formularz-oferty-1.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/02/ZESTAWIENIE-OFERT-Nr-postep.-3.T.2023-1.pdf