Remont lokalu mieszkalnego nr 30 w Lininie 33

Numer sprawy: 1/WT/2021

Data składania: 04/02/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/0_ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1_PRZEDMIAR.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1A_STWiORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1B_RZUT.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/2_WZÓR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/3_-FORMULARZ-OFERTOWY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/4_WYKAZ-ROBÓT.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-na-temat-złożonych-ofert-1.pdf