Remont lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Adamskiego 3A w Katowicach

Numer sprawy: 2/WT/2021

Data składania: 04/02/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-o-wyborze-oferty-1.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/0_ZAPYTANIE-OFERTOWE-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1_PRZEDMIAR-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1A_STWiORB-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1B_RZUT-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/2_WZÓR-UMOWY-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/3_FORMULARZ-OFERTOWY.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-na-temat-złożonych-ofert.pdf