Usługi w zakresie wyceny wartości rynkowej lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych

Numer sprawy: 3/Zzp/21

Data składania: 18/02/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/01-Zapytanie-ofertowe.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/02-Formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/03-Umowa-wzór.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/WYCENA-NIERUCHOMOŚCI-zest.-ofert-i-ich-punktacja-1.pdf