Remont płyt balkonowych w budynku użytkowanym przy ul. Dembego 7 w Warszawie

Numer sprawy: 13/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 19/07/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/wynik-postępowania-13-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/ogłoszenie-o-zamówieniu-13-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/06-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/07-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/08-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/09-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/10-zał_8-usytuowanie-pionów-do-remontu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/11-zał_9-przedmiar-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/12-zał_10-STWiORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/13-zał_11-schemat-przekrój-równoległy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/14-zał_12-schemat-przekrój-prostopadły.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/Zestawienie-ofert-13-19.pdf