Drobne roboty remontowe – nieruchomości zarządzane przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie I

Numer sprawy: 14/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 01/08/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/UNIEWAŻNIENIE-14-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/ogłoszenie-o-zamówieniu-14-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/01-SIWZ-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/02-zał_1-oferta-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/06-zał_5-wykaz-robót-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/07-zał_6-wykaz-osób-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/08-zał_7-umowa-wzór-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/09-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/10-zał_8-przedmiar-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/11-zał_9-STWiORB.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/UNIEWAŻNIENIE-14-19.pdf