W Y K A Z – K O R E K T A Nr 1 NIERUCHOMOŚCI (LOKALI UŻYTKOWYCH) ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA PRZEZNACZONYCH DO NAJMU w 2019 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA informuje, że w budynku biurowym przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie wywieszony został „Wykaz-korekta nr 1 nieruchomości (lokali użytkowych) administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przeznaczonych do najmu w 2019 r.”

Wykaz-korekta nr 1 lok.uży. 2019