Remont recepcji w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie

Numer sprawy: 11/WT/2019

Data składania: 22/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/01_Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/02_STWiORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/03_Rzut-recepcji.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/04-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/05_Umowa.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Zestawienie-ofert-11WT19.pdf