Usługa polegająca na mechanicznym czyszczeniu instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul.Dembego 7,9 i ul. Zaruby 10,12,13,15,17

Numer sprawy: 12/WT/2019

Data składania: 29/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-12_WT_2019.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-12-WT.2019-1-3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/02-ZALACZNIK_3-Formularz-oferty-4.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/03-UMOWA-12_WT_2019-czyszczenie-kanalizacji-4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/04-Wykaz-ilosciowy-inst-san-i-kanal-deszcz-4.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Zestawienie-ofert-12_WT_2019-1.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Pytania-i-odpowiedzi.pdf