Wykonanie sieci LAN w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie

Numer sprawy: 11/Adm/2019

Data składania: 06/12/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/unieważnienie-postępowania.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/PROJEKT-GNIAZD-PARTER.png https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/PROJEKT-GNIAZD-I-PIĘTRO.png https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Formularz-oferty.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/UMOWA.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/unieważnienie-postępowania.pdf